תמ"א 38

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. תמ"א 38 מעודדת חיזוק מבנים שנבנו לפני ה-1.1.1980. התמ"א מעניקה לוועדות המקומיות סמכות ושיקול דעת לתוספת זכויות בניה למבנית הטעונים חיזוק וניתן להוציא היתרי בניה מכוחה. קיימים שני מסלולים לקידום בקשות לתמ"א. האחד תוספות על גבי

בניין חזק תוך כדי חיזוק המבנה והשני הריסה ובניה מחדש

הרוב הנדרש

יציאה לפרויקט תמ"א 38 אפשרית עם חתימתם של 80% מבעלי הזכויות בבניין. אין צורך בחתימת כלל הדיירים.

דייר סרבן

דייר סרבן הינו דייר שלא מעוניין בביצוע פרויקט תמ"א 38 מסיבותיו. במידה ולא מצליחים להגיע להסכם בין הצדדים, קיימת פנייה למפקח על הבתים המשותפים והאחרון הוא שמחליט האם הסירוב מוצדק. במידה ולא המפקח חותם על ההסכם בשם הדייר הסרבן

מיסוי

תמ"א 38 מכילה מספר סוגי מיסים, לרבות: מס שבח, היטל השבחה, מס רכישה, מע"מ והיטלים נוספים כדוגמת

אגרות בנייה ועוד. מיסים אילו חלים על היזם המתקשר עם הדיירים בביצוע הפרויקט

תנאי סף

תמ"א 38 חלה על מבנים קיימים שהיתר לבנייתם הוצא קודם ל- 1 בינואר 1980. התמ"א אינה תקפה בעבור מבנים שגובהם אינו עולה על שתי קומות ושטחם הכולל אינו עולה על 400 מ"ר. מבנים שאינם מאוישים רוב הזמן, כדוגמת מחסנים. מבנים שנקבעו להריסה על פי תכנית או על פי צו בית משפט.

ייעוץ משפטי

לכל בניין עומדת הזכות לשכור שירותים של עו"ד על מנת שייצג אותם נאמנה אל מול הזים עמו הם עתידים

להתקשר בביצוע הפרויקט. מימון שירות זה חל על היזם

מפקח

 

לכל בניין עומדת הזכות לשכור שירותים של מפקח בנייה על מנת שישמור על התקיימות סעיפי המפרט הטכני במהלך עבודות הבנייה וכן יפקח על עבודות הקבלן המבצע. מימון שירות זה חל על היזם.