מבחר פרויקטים  

* להלן מבחר פרויקטים מתוך כלל הפרויקטים בהם מטפלת מחלקת ההתחדשות העירונית